Orígens

L’any 1979, a Reus (El Baix Camp), en un territori fins avui degradat i violentat per la indùstria contaminant (petroquímiques, nuclears, …), amb una pèssima gestió de l’aigua amb privilegis per a alguns i l’urbanisme desbocat de totes aquestes decàdes, la gent del nucli promotor vàrem optar per organitzar-nos com a cooperativa de consumidors sense ànim de lucre, amb un objectiu primordial: promoure, a través del nostre consum col·lectiu, l’extensió i consolidació d’una agricultura ecològica en mans dels petits productors i els consumidors organitzats del nostre territori. Després d’un temps de maduració i rodatge la cooperativa es formalitzà legalment a finals del 1987. Cal destacar que El Brot ha estat pionera a tot l’Estat Espanyol com a organització de persones consumidores de queviures i productes ecològics; darrere nostre es van constituir l’any 1988, El Rebost SCCL a Girona i el 1993, Germinal SCCL a Barcelona, organitzacions amb les que no hem volgut deixar de mantenir contactes, i a les que després seguiren moltes altres cooperatives i associacions, tant aquí com a la resta de l’Estat. Tanmateix, els socis de El Brot, conseqüents amb la nostra opció solidària de consum crític i ecològic també fora de la cooperativa, després d’un procés de mútua coneixença entre entitats i grups afins de l’Estat, promoguérem des de la incipient coordinadora catalana, la constitució de la ‘Coordinadora estatal de organizaciones de consumidores de productos ecológicos Ecoconsumo’; poc després, el 2005, es produí la legalització com a Ecoconsum de la coordinadora de Catalunya.